ประชากรโลก
กำลังเรียกข้อมูล...
ประชากรโลกในปัจจุบัน
 
กำลังเรียกข้อมูล...
เด็กที่เกิดใหม่ในปีนี้ ข้อมูล
กำลังเรียกข้อมูล...
เด็กที่เกิดใหม่ในวันนี้ ข้อมูล
กำลังเรียกข้อมูล...
ผู้เสียชีวิตในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
ผู้เสียชีวิตในวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การเติบโตของประชากรในปีนี้  
 
รัฐบาลและเศรษฐกิจ
กำลังเรียกข้อมูล...
การใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโดยภาครัฐในวันนี้
กำลังเรียกข้อมูล...
การใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยภาครัฐในวันนี้
กำลังเรียกข้อมูล...
การใช้จ่ายด้านการทหารโดยภาครัฐในวันนี้
กำลังเรียกข้อมูล...
รถยนต์ที่ถูกผลิตในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
รถจักรยานที่ถูกผลิตในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
คอมพิวเตอร์ที่ถูกขายในปีนี้  
 
สังคมและสื่อ
กำลังเรียกข้อมูล...
ชื่อของหนังสือที่ถูกพิมพ์ในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
หนังสือพิมพ์ที่ถูกแจกจ่ายในวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
โทรทัศน์ที่ถูกขายทั่วโลกในวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
โทรศัพท์มือถือที่ถูกขายในวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
เงินที่ถูกจ่ายสำหรับวีดีโอเกมส์ในวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบนโลกนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
อีเมลที่ถูกส่งวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
บล็อกที่ถูกโพสต์วันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
ทวิตเตอร์ที่ถูกส่งวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การค้นหาในกูเกิลวันนี้  
 
สิ่งแวดล้อม
กำลังเรียกข้อมูล...
ป่าไม้ที่หายไปในปีนี้ (เฮกเตอร์)  
กำลังเรียกข้อมูล...
ที่ดินที่ถูกกัดเซาะหายไปในปีนี้ (เฮกเตอร์)  
กำลังเรียกข้อมูล...
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปีนี้ (ตัน)  
กำลังเรียกข้อมูล...
การเพิ่มขนาดของทะเลทรายในปีนี้ (เฮกเตอร์)  
กำลังเรียกข้อมูล...
สารพิษที่ถูกปล่อยจากโรงงานสู่สิ่งแวดล้อมในปีนี้ (ตัน)  
 
อาหาร
กำลังเรียกข้อมูล...
ประชากรโลกที่ขาดสารอาหารในขณะนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
ประชากรโลกที่มีน้ำหนักเกินในขณะนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
ประชากรโลกที่เป็นโรคอ้วนในขณะนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
ผู้ที่เสียชีวิตจากความหิวโหยในวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
เงินที่จ่ายให้โรคจากความอ้วนในสหรัฐในวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
เงินที่จ่ายให้การลดความอ้วนในสหรัฐในวันนี้  
 
น้ำ
กำลังเรียกข้อมูล...
น้ำที่ถูกบริโภคในปีนี้ (พันล้านลิตร)  
กำลังเรียกข้อมูล...
การเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับน้ำในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
ประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย  
 
พลังงาน
กำลังเรียกข้อมูล...
พลังงานที่ถูกใช้ทั่วโลกในวันนี้ (มว./ชม.),ประกอบด้วย:  
กำลังเรียกข้อมูล...
- จากแหล่งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (มว./ชม.)  
กำลังเรียกข้อมูล...
- จากแหล่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (มว./ชม.)  
กำลังเรียกข้อมูล...
พลังงานแสงอาทิตย์บนโลกในวันนี้ (มว./ชม.)  
กำลังเรียกข้อมูล...
น้ำมันดิบที่ถูกสูบขึ้นมาในวันนี้ (บาร์เรล)  
กำลังเรียกข้อมูล...
น้ำมันดิบที่เหลืออยู่ (บาร์เรล) ข้อมูล
กำลังเรียกข้อมูล...
วันที่น้ำมันจะหมดโลก  
กำลังเรียกข้อมูล...
ก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่ (บีโออี) ข้อมูล
กำลังเรียกข้อมูล...
วันที่ก๊าซธรรมชาติจะหมดโลก  
กำลังเรียกข้อมูล...
ถ่านหินที่เหลืออยู่ (บีโออี)  
กำลังเรียกข้อมูล...
วันที่ถ่านหินจะหมดโลก  
 
สาธารณสุข
กำลังเรียกข้อมูล...
ผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
ผู้เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การทำแท้งในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การตายของมารดาระหว่างคลอดในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
ผู้ติดเชื้อเอดส์/เอชไอวี  
กำลังเรียกข้อมูล...
การเสียชีวิตจากโรคเอดส์/เอชไอวีในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
บุหรี่ที่ถูกสูบในวันนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การเสียชีวิตจากการดื่มสุราในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การฆ่าตัวตายในปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
เงินที่ทั่วโลกจ่ายให้ยาเสพติดผิดกฎหมายปีนี้  
กำลังเรียกข้อมูล...
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในปีนี้  

Translated from English by: ทิพย์ประภา ไม้กลัด

if you find any errors in the translation please contact us